Miguel Lyssens-Danneboom          Vijfhoek

« Een aangename buurt dankzij een aangename stad: kwaliteitsvol wonen, een goed mobiliteitsbeleid en participatie van de buurt. »

Over mij …

Buurtverenigingen weten het beste wat een buurt nodig heeft en moeten door de overheid als een volwaardige gesprekspartner beschouwd worden. Als medeoprichter van het buurtcomité Porte d’Anderlecht wil ik ook onze buurt een stem geven. We zien de middenberm aan de Anderlechtse Poort als een verbinding tussen wijken waarbij een betere inrichting van de parking plaats kan maken voor een buurtpark.

 

 

Mijn prioriteiten voor de stad Brussel

Het huidige mobiliteitsmodel is slecht voor de leefbaarheid: sluipverkeer moet weg uit woonstraten. Geen getoeter en uitlaatgassen in smalle straatjes ! Mijn professionele expertise in sociale huisvesting wil ik gebruiken om in het huisvestingsdebat de mensen vóór de cijfers te plaatsen. De aanpak van de afbraak van de 5 blokken aan de Papenvest, zonder te luisteren naar de bewoners, is niet van deze tijd. Iedereen heeft recht op een betaalbare, kwaliteitsvolle woning. Inspecties moeten hierover waken en misbruik op de woningmarkt bestrijden. Niet enkel groene ruimten en goede woningen doen een buurt heropleven. Ook andere problemen moeten aangepakt worden: werkloosheid, gelijke kansen, mobiliteit. Als bestuurder van de regenboogkoepel Çavaria zet ik me tenslotte ook in voor lgbtqi+ rechten

Share This