Mohamad Taleb          Vijfhoek

« Brussel is mijn huis ! »

Over mij …

Als Brusseleir weet ik dat ons Brussel beter kan en verdient! Elke Brusseleir verdient kwaliteit. Voor mij betekent dit een levendige doch ook rustige, groene leef- en woonomgeving en dit liefst met een (zonnige, maar vooral) zuivere luchtkwaliteit.

 

 

Mijn prioriteiten voor Stad Brussel

Daarnaast hebben burgers ook recht op een goede mobiliteit. Dit betekent niet automatisch enkel ruimte voor koning Auto, er moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor een alternatieve en betaalbare mobiliteit. Ik geloof in een Brussel als autoluwe stad en dit met een simpel plan, dat ik graag vertel als ik verkozen ben. Er zijn nog andere issues waar we samen werk van kunnen /willen maken, wetende dat den Brusseleir, Brussel in zijn of haar hart draagt. Ik wil gaan voor een Groen en sociaal Brussel dat zorgdraagt en aandacht heeft voor haar bewoners: van spelende kinderen tot senioren, voor hoogopgeleide als voor kwetsbare mensen, voor de grote en kleine zelfstandigen. Den Brusseleir in al zijn diversiteit dus, zodat iedereen zicht thuis voelt in zijn/haar stad !