Cultuur en sport creëren Brusselaars die openstaan voor de wereld. We verlagen de financiële drempels via sport- en cultuurcheques. We werken samen voor de grote infrastructuurprojecten met de andere beleidsniveaus en ondersteunen de kunstcentra en sportclubs.

 

Xavier Wyns

 

Iedereen mee

 • We besteden in het Brussels onderwijs, zowel basis als secundair, meer aandacht aan relatievorming en seksualiteit vanuit gelijkheid en respect voor alle vormen van seksualiteitsbeleving.
 • Onderwijzen over de geschiedenis van de hedendaagse migratie en het koloniale verleden. Alle stadsscholen geven hun leerlingen LEF en een cursus burgerschap.
 • Projecten op poten zetten die het samenleven en samenwerken bevorderen (bv. preventie van pesten, geweldloze communicatie, groepswerk).
 • We strijden tegen de verschillende vormen van discriminatie waar jongeren mee te maken krijgen
 • We maken van Brussel een voortrekker van het project “dienstbaarheid aan de burger”.
 • Opwaarderen van alle jobs die de jeugd in de stad begeleiden (jeugdwerkers, opvoeders, bemiddelaars).
 • We ondersteunen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen beter, o.a. door een systeem van peterschap uit te werken.

Aandacht voor cultuur en sport

 • We voorzien aangepaste infrastructuur voor sport, technologie en cultuur, op maat van jongeren.
 • We maken cultuur toegankelijker door het weghalen van financiële drempels en door in te zetten op samenwerking.
 • We organiseren samen met de Brusselse verenigingen activiteiten om het contact tussen verschillende groepen in de samenleving te versterken: tussen jong en oud, tussen verschillende culturen, tussen de verschillende wijken, tussen de stad en andere gemeenten, steden en landen.
 • We zorgen dat meisjes en vrouwen meer sporten dankzij een diversiteitscharter in alle sportclubs die door de stad gesubsidieerd worden.
 • Ondersteunen en versterken van culturele evenementen die de nadruk leggen op diversiteit en samenleven (etnisch-cultureel, leeftijdsgebonden, religieus/filosofisch, seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Download ons programma hier!

Cultuur en sport creëren Brusselaars die openstaan voor de wereld. We verlagen de financiële drempels via sport- en cultuurcheques. We werken samen voor de grote infrastructuurprojecten met de andere beleidsniveaus en ondersteunen de kunstcentra en sportclubs.

 

Xavier Wyns

 

Iedereen mee

 • We besteden in het Brussels onderwijs, zowel basis als secundair, meer aandacht aan relatievorming en seksualiteit vanuit gelijkheid en respect voor alle vormen van seksualiteitsbeleving.
 • Onderwijzen over de geschiedenis van de hedendaagse migratie en het koloniale verleden. Alle stadsscholen geven hun leerlingen LEF en een cursus burgerschap.
 • Projecten op poten zetten die het samenleven en samenwerken bevorderen (bv. preventie van pesten, geweldloze communicatie, groepswerk).
 • We strijden tegen de verschillende vormen van discriminatie waar jongeren mee te maken krijgen
 • We maken van Brussel een voortrekker van het project “dienstbaarheid aan de burger”.
 • Opwaarderen van alle jobs die de jeugd in de stad begeleiden (jeugdwerkers, opvoeders, bemiddelaars).
 • We ondersteunen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen beter, o.a. door een systeem van peterschap uit te werken.

Aandacht voor cultuur en sport

 • We voorzien aangepaste infrastructuur voor sport, technologie en cultuur, op maat van jongeren.
 • We maken cultuur toegankelijker door het weghalen van financiële drempels en door in te zetten op samenwerking.
 • We organiseren samen met de Brusselse verenigingen activiteiten om het contact tussen verschillende groepen in de samenleving te versterken: tussen jong en oud, tussen verschillende culturen, tussen de verschillende wijken, tussen de stad en andere gemeenten, steden en landen.
 • We zorgen dat meisjes en vrouwen meer sporten dankzij een diversiteitscharter in alle sportclubs die door de stad gesubsidieerd worden.
 • Ondersteunen en versterken van culturele evenementen die de nadruk leggen op diversiteit en samenleven (etnisch-cultureel, leeftijdsgebonden, religieus/filosofisch, seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Download ons programma hier!

Share This