Laken – een historisch symbool, een toeristisch centrum, een kostbaar stukje groen dat leeft op het ritme van een dorp in de stad. Een economische, sociale en culturele duizendpoot ten midden van Brussel die vraagt om zorg voor zijn inwoners.Ecolo-Groen bouwt samen met die inwoners aan een gemeenschappelijk project.

LAKEN VERBINDT

Van Tivoli tot aan de Heizel, van Thurn en Taxis tot aan De Wand, er moet een aangepaste sport-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur zijn voor klein en groot. We heroverwegen de invulling van de openbare ruimte, speelpleinen en groene plekken. Die worden de ‘gezellige living’ van iedereen.

We geven de mogelijkheid aan elke Lakenaar om met eigen ideeën naar buiten te komen en die samen met anderen in de praktijk te brengen. Scholen en openbare gebouwen zetten hun deuren open voor culturele, sportieve en democratische activiteiten op initiatief van inwoners van de wijk.

Alle generaties verdienen een plek in Laken en intergenerationele samenwerking is nodig. We sluiten ons niet op in onze eigen groep, maar ontwikkelen uitwisselingen tussen senioren en lagere schoolkinderen, over de taalgrenzen heen.

LAKEN ADEMT

In samenwerking met het Brusselse Gewest, rationaliseren we het autoverkeer vanaf het binnenrijden in de gemeente. We verzetten ons tegen de verbreding van de Ring (R0).

We stellen ons als objectief dat 50% van de verplaatsingen te voet of met de fiets gebeuren. Het STOP-principe is het uitgangspunt van dit plan. We draaien de logica om: enkel autoverkeer daar waar je je als voetganger en fietser veilig kan verplaatsen. We leggen massaal fietsstraten en fietspaden aan. Zo verlagen we de autodruk drastisch en verhogen we de luchtkwaliteit.

Wij willen overal een zone 30, de snelheidscontroles versterken en de infrastructuur voorzien die de snelheid doet verminderen (Berlijnse kussens, 3D-zebrapaden, visuele versmalling ahv boompjes, afwisselend links en rechts parkeren). We stimuleren het gebruik van privé-parkings (kantoren, grote oppervlakten in de buurt …) door buurtbewoners tijden het weekend en ’s avonds. De publieke ruimte die zo vrijkomt kunnen we gebruiken voor bredere voetpaden, meer groen, fietspaden of andere initiatieven die vanuit de buurt komen.

We zijn tegen de nachtvluchten die de rust van onze inwoners verstoren. We stellen een nachtburgemeester aan die verantwoordelijk is voor het opstellen van een ‘nachtplan’ (pendeldiensten, preventie, vastgestelde feestzones, overleg en afspraken maken met buurtbewoners over nachtlawaai).

LAKEN BESLIST

In elke wijk installeren we een burgerraad om zo alle lagen van de bevolking te betrekken in de wijkprojecten die hun aangaan. Die raden stellen we samen via loting en wie zetelt, wordt vergoed daarvoor. De inwoners van een wijk weten immers wat het beste is voor hun buurt. We kennen aangepaste participatieve wijkbudgetten toe die groot genoeg zijn om ook echt het verschil te kunnen maken.

We gaan de strijd aan met sluikstorten door de cel sluikstorten drastisch te versterken. We verhogen de inspanningen ook door vaker zowel preventief, via ontradingscampagnes, als repressief, via boetes, op te treden. We zorgen voor meer publieke vuilnisbakken die vaker worden geleegd en voor meer ophalingen van groot afval in elke buurt.

Onze voorstellen voor LAKEN zijn hier