Ecolo Groen Brussel maakt vandaag de gedetailleerde resultaten bekend van hun metingen van de luchtkwaliteit in de Stad Brussel. Die resultaten zijn ronduit slecht: bijna de helft van de meetpunten overschrijdt de wettelijke limiet.

“Eigenlijk kunnen we stellen dat de luchtvervuiling in de Stad Brussel zo groot is dat geen enkel meetpunt aanvaardbare resultaten oplevert,” zegt Bart Dhondt, gemeenteraadslid en 3de plaats op de Ecolo-Groen-lijst. “Het positieve is dat we wel degelijk maatregelen kunnen nemen om de situatie te verbeteren. Alleen is die wil er vandaag niet.”

Groen en Ecolo hebben in het voorjaar een maand lang de luchtkwaliteit gemeten in de Stad Brussel (Vijfhoek, Laken en Europese Wijk) volgens dezelfde methode die door De Standaard (Curieuzeneuzen) gebruikt werd (zie onderaan).

De resultaten

Zoals te verwachten scoren de meetpunten rond de Mini- en de Kleine Ring, deze aan Kunstwet en de Béliardstraat het slechtst. Daar wordt zelfs de soepele EU-norm overschreden en is de luchtkwaliteit “wettelijk ontoelaatbaar”. Ook ons meetpunt in de Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuwwijk, niet ver van de Kleine Ring toont zeer slechte resultaten.

Verontrustend is dat we het effect van sluiproutes en de Mini-Ring het sterkst merken in de wijken net naast de voetgangerszone. In de Sint-Kristoffelstraat, Sint-Katelijneplein en de Stoofstraat liggen de metingen standaard boven de maximale EU-norm van 40 μg/m³.

Bart Dhondt: “Hoopvol is dat onze meting aantoont dat de aanleg van een woonerf in de Moutstraat werkt. We halen nog geen ‘aanvaardbare’ luchtkwaliteit, maar daar hebben we de beste meting genoteerd in de Vijfhoek. Dit toont aan dat autoluwe straten kunnen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Oplossingen

Voor de groenen kan enkel een drastische vermindering van de autodruk een oplossing zijn. De Brusselse groenen nemen daarbij een voorbeeld aan Gent. Daar slaagde Groen-Schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw, erin om een mobiliteitsplan in te voeren waarbij de leefkwaliteit het wint van koning auto. De luchtkwaliteit was er dan  ook heel wat beter dan bijvoorbeeld in Antwerpen.

Ecolo-Groen Brussel wil woonwijken autoluw, door er fiets- en leefstraten of woonerven van te maken. We creëren een netwerk van kleinere voetgangerszones- en straten. Investeren fors in veilige stap- en fietsinfrastructuur. We gaan een partnerschap aan met de MIVB en de NMBS om de frequentie van de metro (vb. lijn 6 – Koning Boudewijn) en treinen (S-lijn) te verhogen.

“Om van Brussel een autoluwe stad met schone lucht te maken, gaan we fors investeren in veilige fietspaden en de treininfrastructuur die we hebben, beter gebruiken. Brussel beschikt over 33 treinstations waar vaak maar 2 treinen per uur rijden. Zonder een straat open te leggen, zonder op een vergunning te moeten wachten, kunnen we van de metro en trein een echt alternatief maken voor de auto. Zeker met de nieuwe woonwijken die er in Laken bijkomen, is het voor Ecolo-Groen een absolute prioriteit om het aantal treinen die langs Thurn & Taxis en Bockstael passeren te verhogen.”, aldus Bart Dhondt.

We voeren een gezond parkeerbeleid waarbij bezoekers worden aangemoedigd om hun auto zo ver mogelijk van het centrum te parkeren en als ze toch in het centrum komen dan in een van de vele parkings die vaak leeg staan.

“Het aasgierengedrag van automobilisten op zoek naar een gratis parkeerplek moet stoppen. De parkings staan leeg en toch blijven automobilisten toertjes draaien op zoek naar een parkeerplek op straat”, voegt Bart Dhondt toe.

Ecolo-Groen wil daarom aantal parkeerplaatsen op straat voor bezoekers verminderen, deelwagens bevoordelen en de bewonerskaarten koppelen aan het aantal beschikbare plaatsen. Tenslotte zuiveren de groenen lucht door meer groen en straatbomen aan te planten op de verschillende straten en pleinen.

“Er leven en werken duizenden mensen in de buurt van onze meetpunten,” zegt Bart Dhondt. “We spelen met de gezondheid van al die kinderen, papa’s, mama’s … Het is helaas duidelijk dat de oplossing niet zal komen van de huidige liberaal-socialistische meerderheid die geen probleem ziet in een verbreding van de Ring, het goedkoper maken van parkeren of het aanleggen van extra parkings. Ze verschuilen zich achter de nieuwe LEZ-light of een extra metro naar Schaarbeek maar dat is niet voldoende om Brussel weer gezond te maken. Het ontbreekt hen aan moed om echt doortastende maatregelen te nemen.”