Tussen 1994 en 2017 heeft de stad Brussel ongeveer 50.000.000 € geïnvesteerd in aanleg en/of heraanleg van de openbare ruimte. Van Dansaert tot Zavel en zelfs omgeving Koningsplein zien we dat het onderhoud van deze straten en trottoirs duidelijk te wensen laat. Ontbrekende stoeptegels en kassei worden meer en meer vervangen door asfalt

Wij maken ons niet alleen zorgen over esthetische aspecten maar vooral over veiligheid en comfort voor de gebruikers van wegen en voetpaden. Investeren zonder onderhoud is in tegenspraak met een duurzaam en kwaliteitsvol beheer van de stad.

De Stad zou moeten het voorbeeld geven, het volstaat niet om de burgers te mobiliseren voor een nettere straat en woonomgeving. Daarom stellen wij voor:

• Dat de pokdalige asfaltvullingen dringend vervangen worden door originele materialen ruim voorradig in ons land.
• Dat de dienst onderhoud van straten en pleinen meer middelen en mensen krijgt.
• Dat bij de heraanleg voetpaden verbreed worden en het comfort verbeterd wordt, beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Dat in de omgeving van scholen, rusthuizen en ziekenhuizen geluiddempende materialen gebruikt worden die de rust bevorderen