Voorstel van motie in het kader van de Youth for Climate-beweging

en de impact ervan voor de Stad Brussel

 

Gegeven:

  1. de opkomst van de Youth for Climate -beweging, op internationaal niveau opgericht door de jonge Zweedse Greta Thunberg tijdens de COP24, gedragen in België door Nederlands- en Franstalige scholieren en studenten die met duizenden op straat zijn gekomen op het grondgebied van onze gemeente op 10, 17 en 24 januari;
  2. hun sterke politieke en symbolische keuze om zich aan te sluiten bij deze indrukwekkende demonstraties die van de oudere generaties dringend een veel ambitieuzer klimaat- en milieubeleid eisen;
  3. het buitengewone voorbeeld dat deze klimaatjongeren stellen aan de stad Brussel en haar bevolking door de acties die ze voeren op ons grondgebied;
  4. de initiatieven genomen door bepaalde schooldirecties in het kader van deze mobilisatie, rekening houdende met zowel de leerplicht, de verantwoordelijkheden van de schoolinstelling zelf en die van de ouders en met de unieke educatieve waarde op het vlak van burgerschapsvorming die de leerlingen van de Brusselse stedelijke scholen ervaren door dit initiatief;
  5. het heel goede organisatorische verloop van de afgelopen drie betogingen, in nauwe samenwerking en overleg tussen de vertegenwoordigers van de scholieren en studenten en de politi Brussel-Hoofdstad Elsene.

De gemeenteraad van Brussel verwelkomt deze spontane initiatieven van scholieren en studenten in Brussel ten gunste van een ambitieuzer Belgisch en Europees klimaatbeleid.

De Gemeenteraad van de Stad Brussel vraagt ​​het College:

  1. om het Klimaatplan, goegekeurd door de gemeenteraad in mei 2018 en het klimaat-hoofdstuk uit het recente meerderheidsakkoord 2018-2024 snel uit te voeren;
  2. om educatieve initiatieven rond het thema klimaat aan te moedigen en te begeleiden in de scholen van de Stad Brussel, en zo leerlingen te ondersteunen in hun wens en roep om zelf op te treden als bewuste en verantwoordelijke actoren in het licht van deze grote uitdaging voor de 21ste eeuw;
  3. om voorrang te geven aan leerinhouden gelinkt aan het onderwerp van de manifestaties om zo een allround vorming op het vlak van Milieueducatie en Burgerschapsvorming te geven aan de leerplichtige leerlingen wiens afwezigheid ongerechtvaardigd is;
  4. om deze motie over te dragen aan de Eerste Minister, de Federale Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en de Brusselse Minister van Leefmilieu.

 

Soetkin Hoesen (Ecolo-Groen)

Khalid Zian (PS)

Marie Nagy (Défi)