Wij maken van Brussel een gezonde stad, een stad op kindermaat. Autoluw, waarin meer dan de helft van de verplaatsingen te voet of met de fiets gebeuren. Daarvoor investeren we voluit in brede, toegankelijke voetpaden, afgescheiden fietspaden en fietsstraten. We zuiveren, vergroenen en verkoelen onze wijken door massaal bomen te planten. »

Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

EEN GEZONDE STAD

Wij maken van Brussel een gezonde stad, een stad op kindermaat. We voeren een mobiliteitsplan met ambitie in en werken daarvoor samen met het Gewest. In onze gezonde stad verplaats je je veilig te voet of met de fiets. We leggen een netwerk van kleine voetgangerszones aan. We zorgen voor afgescheiden fietspaden en brede, toegankelijke voetpaden, ook voor mensen met een beperkte mobiliteit. We zuiveren, vergroenen en verkoelen onze wijken door massaal bomen te planten.

We planten 2.000 bomen, installeren 4.000 fietsparkeerplaatsen, creëren ruimte om aangenaam te vertoeven, speelpleinen voor alle leeftijden, een zitbank om even uit te rusten en een babbeltje te slaan. We maken Brussel proper. Een “zero-waste” stad. We verzamelen het afval in ingegraven containers in elke buurt. We versterken de cel sluikstorten zodat we sluikstorten definitief een halt kunnen toeroepen. We werken actief mee aan initiatieven om statiegeld in te voeren om het afval te verminderen en tot slot gaan we nog een stap verder en richten we een nieuwe dienst “Kringloopeconomie” op. Deze dienst heeft als opdracht om in samenwerking met het Gewest van het Brusselse afval, nieuwe grondstoffen te maken. Een eerste taak zal zijn om de vele evenementen op het grondgebied van de Stad ‘zero-waste’ te maken.

 

Brussel, een diverse stad waar je jezelf kan zijn. Iedereen moet de vrijheid voelen om dag en nacht de stad te kunnen beleven wat ook je herkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is. Dat realiseren we met een nabijheidspolitie, die je kent en die aanspreekbaar is, en een nachtburgemeester.

 

Kwalitatieve woningen. Iedereen een dak boven zijn hoofd. Kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting vinden is een uitdaging voor vele jongeren en Brusselaars met een laag inkomen. Onze Stad heeft een enorm patrimonium via de Grondregie en het OCMW. Dat patrimonium moet onderhouden worden. Leegstaande kantoorruimtes moeten woningen worden. We vereenvoudigen de toegang tot leegstaande gebouwen. We creëren noodwoningen voor daklozen en mensen die in slechte omstandigheden leven. Ons woonbeleid geeft jong en oud een degelijke woning. We zetten in op een ecologische renovatie van ons patrimonium om de kwaliteit van de Brusselse woningen te verbeteren en de energiekosten te verminderen. Door de huurprijzen van de woningen bij de grondregie onder de marktprijs te zetten, drukken we de algemene huurprijs op de private markt. Het OCMW moet haar middelen investeren in de meest kwetsbaren door het housing first principe toe te passen.

Wij investeren elk jaar 9 miljoen euro in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. We gaan een partnerschap aan met de MIVB en de NMBS om de kwaliteit en frequentie van het openbaar vervoer te verhogen. In de eerste plaats voor de S-treinen en de nachtbussen. Voor Brusselaars waarvoor te voet, de fiets of het openbaar vervoer niet haalbaar is, creëren we een eigen ecologische vervoersdienst. De transitie naar een ecologische mobiliteit zal zo jobs creëren en daarbovenop verhogen we de mobiliteit van kwetsbare groepen.

Download ons programma hier!

Wij maken van Brussel een gezonde stad, een stad op kindermaat. Autoluw, waarin meer dan de helft van de verplaatsingen te voet of met de fiets gebeuren. Daarvoor investeren we voluit in brede, toegankelijke voetpaden, afgescheiden fietspaden en fietsstraten. We zuiveren, vergroenen en verkoelen onze wijken door massaal bomen te planten. »

Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

EEN GEZONDE STAD

Wij maken van Brussel een gezonde stad, een stad op kindermaat. We voeren een mobiliteitsplan met ambitie in en werken daarvoor samen met het Gewest. In onze gezonde stad verplaats je je veilig te voet of met de fiets. We leggen een netwerk van kleine voetgangerszones aan. We zorgen voor afgescheiden fietspaden en brede, toegankelijke voetpaden, ook voor mensen met een beperkte mobiliteit. We zuiveren, vergroenen en verkoelen onze wijken door massaal bomen te planten.

We planten 2.000 bomen, installeren 4.000 fietsparkeerplaatsen, creëren ruimte om aangenaam te vertoeven, speelpleinen voor alle leeftijden, een zitbank om even uit te rusten en een babbeltje te slaan. We maken Brussel proper. Een “zero-waste” stad. We verzamelen het afval in ingegraven containers in elke buurt. We versterken de cel sluikstorten zodat we sluikstorten definitief een halt kunnen toeroepen. We werken actief mee aan initiatieven om statiegeld in te voeren om het afval te verminderen en tot slot gaan we nog een stap verder en richten we een nieuwe dienst “Kringloopeconomie” op. Deze dienst heeft als opdracht om in samenwerking met het Gewest van het Brusselse afval, nieuwe grondstoffen te maken. Een eerste taak zal zijn om de vele evenementen op het grondgebied van de Stad ‘zero-waste’ te maken.

Brussel, een diverse stad waar je jezelf kan zijn. Iedereen moet de vrijheid voelen om dag en nacht de stad te kunnen beleven wat ook je herkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is. Dat realiseren we met een nabijheidspolitie, die je kent en die aanspreekbaar is, en een nachtburgemeester.

 Kwalitatieve woningen. Iedereen een dak boven zijn hoofd. Kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting vinden is een uitdaging voor vele jongeren en Brusselaars met een laag inkomen. Onze Stad heeft een enorm patrimonium via de Grondregie en het OCMW. Dat patrimonium moet onderhouden worden. Leegstaande kantoorruimtes moeten woningen worden. We vereenvoudigen de toegang tot leegstaande gebouwen. We creëren noodwoningen voor daklozen en mensen die in slechte omstandigheden leven. Ons woonbeleid geeft jong en oud een degelijke woning. We zetten in op een ecologische renovatie van ons patrimonium om de kwaliteit van de Brusselse woningen te verbeteren en de energiekosten te verminderen. Door de huurprijzen van de woningen bij de grondregie onder de marktprijs te zetten, drukken we de algemene huurprijs op de private markt. Het OCMW moet haar middelen investeren in de meest kwetsbaren door het housing first principe toe te passen.

 

Wij investeren elk jaar 9 miljoen euro in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. We gaan een partnerschap aan met de MIVB en de NMBS om de kwaliteit en frequentie van het openbaar vervoer te verhogen. In de eerste plaats voor de S-treinen en de nachtbussen. Voor Brusselaars waarvoor te voet, de fiets of het openbaar vervoer niet haalbaar is, creëren we een eigen ecologische vervoersdienst. De transitie naar een ecologische mobiliteit zal zo jobs creëren en daarbovenop verhogen we de mobiliteit van kwetsbare groepen.

Download ons programma hier!