:fr]“Nous redonnerons aux habitants l’envie de participer à la construction de leur quartier. Nous mettrons en place des conseils de citoyen.ne.s tiré.e.s au sort et ouvrirons ainsi le débat sur les grands chantiers. Nous voulons des budgets participatifs mieux dotés, pour financer les projets et initiatives citoyen.e.s communs.“”We bouwen samen met de Brusselaars aan hun wijk. We richten wijkraden op via loting. Zorgen ervoor dat ze een budget krijgen en ondersteuning om concrete projecten te realiseren voor hun wijk. We ondersteunen volop initiatieven van onderuit.”

Lotte Stoops

Een nieuwe methode gebaseerd op samenwerking

We geloven in onze burgers

  • Bewoners betrekken bij het opzetten van stedenbouwkundige projecten (zowel op het vlak van mobiliteit als grote immoprojecten) door een betere raadpleging, informatieverschaffing en overleg.
  • Een nieuw politiek recht creëren: het gemeentelijk burgerlijk initiatiefrecht. Dit laat aan een groep van 2.000 burgers van de Stad Brussel toe om via een petitie het gemeentebestuur uit te nodigen een beslissing te nemen over het onderwerp dat voorligt. Dit nieuwe recht is een aanvulling op het huidige interpellatierecht van de burger.

Luisteren naar de Brusselaars

  • Het creëren van de functie van een gemeentelijk ombudsman tot wie de burgers zich kunnen richten bij geschillen met de gemeentelijke administratie. Zijn/haar rol bestaat er in de eerste plaats in klachten te ontvangen en behandelen en daarna in het formuleren van aanbevelingen over het functioneren van de gemeentelijke diensten.

  • Per werf een verantwoordelijke aanstellen die meteen moet (doen) ingrijpen als er problemen zijn met de mobiliteit, signalisatie, veiligheid, netheid … op en rond de werf.

Download ons programma hier!

[:fr]“Nous redonnerons aux habitants l’envie de participer à la construction de leur quartier. Nous mettrons en place des conseils de citoyen.ne.s tiré.e.s au sort et ouvrirons ainsi le débat sur les grands chantiers. Nous voulons des budgets participatifs mieux dotés, pour financer les projets et initiatives citoyen.e.s communs.“”We bouwen samen met de Brusselaars aan hun wijk. We richten wijkraden op via loting. Zorgen ervoor dat ze een budget krijgen en ondersteuning om concrete projecten te realiseren voor hun wijk. We ondersteunen volop initiatieven van onderuit.”

Lotte Stoops

Een nieuwe methode gebaseerd op samenwerking

We geloven in onze burgers

  • Bewoners betrekken bij het opzetten van stedenbouwkundige projecten (zowel op het vlak van mobiliteit als grote immoprojecten) door een betere raadpleging, informatieverschaffing en overleg.
  • Een nieuw politiek recht creëren: het gemeentelijk burgerlijk initiatiefrecht. Dit laat aan een groep van 2.000 burgers van de Stad Brussel toe om via een petitie het gemeentebestuur uit te nodigen een beslissing te nemen over het onderwerp dat voorligt. Dit nieuwe recht is een aanvulling op het huidige interpellatierecht van de burger.

Luisteren naar de Brusselaars

  • Het creëren van de functie van een gemeentelijk ombudsman tot wie de burgers zich kunnen richten bij geschillen met de gemeentelijke administratie. Zijn/haar rol bestaat er in de eerste plaats in klachten te ontvangen en behandelen en daarna in het formuleren van aanbevelingen over het functioneren van de gemeentelijke diensten.

  • Per werf een verantwoordelijke aanstellen die meteen moet (doen) ingrijpen als er problemen zijn met de mobiliteit, signalisatie, veiligheid, netheid … op en rond de werf.

Download ons programma hier!