Eén vrouw/man, één mandaat. Een collegelid dat door zijn of haar functie een bijkomend mandaat krijgt, doet dit zonder bijkomende vergoeding. Wij gaan voor totale transparantie. De zittingen van de gemeenteraad zullen online te volgen zijn.”

Benedetta De Marte

Transparantie: geen geheimen tussen ons

Toegang tot begrijpelijke informatie

 • Een jaar na elke uitoefening van het burgerlijk interpellatierecht, moet het College van Burgemeester en Schepenen de stand van zaken van het dossier toelichten in de Gemeenteraad.
 • Bezoeken en workshops organiseren om de werking van de stad Brussel, het Brussels gewest, België en Europa beter bekend te maken.
 • De zittingen van de Gemeenteraad publiekelijk uitzenden via internet en burgers toegang verschaffen tot de documenten die er besproken en gestemd worden.
 • Een betere leesbaarheid van de stedelijke budgetten verzekeren zodat deze begrijpbaar zijn voor elke burger die ze op het internet raadpleegt.
 • Documenten ivm openbare onderzoeken via de website van de stad toegankelijk maken.
 • Openbare onderzoeken aankondigen samen met borden met verdere uitleg, tekeningen van het project en cijfers en details die begrijpbaar zijn voor iedereen.
 • De consultatieperiodes van openbare onderzoeken plannen rekening houdend met schoolvakanties.
 • Inventariseren en ondersteunen van lokale initiatieven (gemeenschappelijke moestuinen, repair-cafés, geefpleinen, uitwisselingdiensten, gift-boxes, coöperatieven)

Een doorgedreven participatie

 • Burgerraden via  loting samenstellen in de wijken om zo alle lagen van de bevolking te betrekken in de wijkprojecten die hun aangaan. Participatieve wijkbudgetten toekennen (bedragen die groot genoeg zijn om ook echt het verschil te kunnen maken).
 • Een Kinderraad, Jeugdraad en Ouderenraad installeren.

Download ons programma hier!

Eén vrouw/man, één mandaat. Een collegelid dat door zijn of haar functie een bijkomend mandaat krijgt, doet dit zonder bijkomende vergoeding. Wij gaan voor totale transparantie. De zittingen van de gemeenteraad zullen online te volgen zijn.”

Benedetta De Marte

Transparantie: geen geheimen tussen ons

Toegang tot begrijpelijke informatie

 • Een jaar na elke uitoefening van het burgerlijk interpellatierecht, moet het College van Burgemeester en Schepenen de stand van zaken van het dossier toelichten in de Gemeenteraad.
 • Bezoeken en workshops organiseren om de werking van de stad Brussel, het Brussels gewest, België en Europa beter bekend te maken.
 • De zittingen van de Gemeenteraad publiekelijk uitzenden via internet en burgers toegang verschaffen tot de documenten die er besproken en gestemd worden.
 • Een betere leesbaarheid van de stedelijke budgetten verzekeren zodat deze begrijpbaar zijn voor elke burger die ze op het internet raadpleegt.
 • Documenten ivm openbare onderzoeken via de website van de stad toegankelijk maken.
 • Openbare onderzoeken aankondigen samen met borden met verdere uitleg, tekeningen van het project en cijfers en details die begrijpbaar zijn voor iedereen.
 • De consultatieperiodes van openbare onderzoeken plannen rekening houdend met schoolvakanties.
 • Inventariseren en ondersteunen van lokale initiatieven (gemeenschappelijke moestuinen, repair-cafés, geefpleinen, uitwisselingdiensten, gift-boxes, coöperatieven)

Een doorgedreven participatie

 • Burgerraden via  loting samenstellen in de wijken om zo alle lagen van de bevolking te betrekken in de wijkprojecten die hun aangaan. Participatieve wijkbudgetten toekennen (bedragen die groot genoeg zijn om ook echt het verschil te kunnen maken).
 • Een Kinderraad, Jeugdraad en Ouderenraad installeren.

Download ons programma hier!

Share This