Onze jongeren zijn onze rijkdom en toekomst. We stellen alles in het werk zodat ze zich in de beste omstandigheden ontplooien tot actieve burgers. We garanderen dat Brussel ook voor hun grootouders een veilige en gezonde stad is die zorg draagt voor iedereen.”

Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, Openbare Netheid en Dierenwelzijn.

Een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden

 

Brussels telt 180 000 inwoners, waarvan 30% jonger is dan 24 jaar. De kracht van onze stad is onze jeugd. Toch is in sommige buurten maar liefst de helft van de jongeren werkloos. Momenteel verlaat 30% van de Brusselse jongeren de school zonder een diploma secundair onderwijs.

 

Het kan anders! Voldoende plaatsen creëren in het Brussels onderwijs volstaat niet. We moeten investeren in kwaliteitsvol onderwijs. Een Brussels, meertalig onderwijs dat talent koestert, laat bloeien en elke leerling ondersteunt. We willen scholen creëren en transformeren naar nieuwe, actieve leercentra. Met een onderwijs  dat zich aanpast aan het ritme van de leerlingen. Scholen die vertrekken vanuit het principe dat iedereen de eindmeet moet halen. Daarvoor verhogen wij het budget dat jaarlijks naar ons onderwijs gaat met 3 miljoen euro.

 

 

Jeugdcentra moeten meer worden dan een plek om de tijd te verdrijven. Het moeten plaatsen worden voor kunst, cultuur en sport. Een plek waar jongeren uit verschillende wijken, achtergronden en landen samenkomen. Waar plaats is voor gesprek, kritisch denken en debat, om mee radicalisme te voorkomen. Waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en de ondersteuning krijgen om hun plek in onze stad en maatschappij te vinden.

In een wijk waar het goed wonen is, ga je graag winkelen. We investeren in onze handelskernen en in een korte keten. Zorgen voor permanente begeleiding van onze handelaars. De grote stadsevenementen spreiden en herschalen we. We maken het eenvoudiger voor initiatiefnemers om evenementen op te zetten. Een bloeiende handel, zorgt voor bloeiende wijken. In plaats van de rode loper uit te rollen voor de grote ketens, ondersteunen we onze lokale handelaars. Het hypercentrum van onze stad wordt geen openlucht shoppingcenter. In de voetgangerszone leggen we de nadruk op huisvesting. Via het handelspatrimonium van de Grondregie voeren we een actieve handelsstrategie die inzet op de unieke identiteiten van onze handelswijken. Door haar bevolkingsaantal, grootte, patrimonium en prestige, heeft Brussel-Stad een bepalende rol in de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met Ecolo-Groen zal de Stad dé partner van het Gewest worden, in plaats van zijn concurrent.

De Brusselse Keukens maken elk jaar meer dan 500.000 maaltijden voor onze kinderen, tieners en ouderen. Die moeten gemaakt worden met gezonde producten, zonder pesticiden. Zo creëren we een korte, duurzame keten, waarbij we lokale, duurzame producten gebruiken en maken. Die lokale producten zullen op hun beurt lokale en duurzame jobs creëren.

Download ons programma hier!

Onze jongeren zijn onze rijkdom en toekomst. We stellen alles in het werk zodat ze zich in de beste omstandigheden ontplooien tot actieve burgers. We garanderen dat Brussel ook voor hun grootouders een veilige en gezonde stad is die zorg draagt voor iedereen.”

Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, Openbare Netheid en Dierenwelzijn.

Een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden

 

Brussels telt 180 000 inwoners, waarvan 30% jonger is dan 24 jaar. De kracht van onze stad is onze jeugd. Toch is in sommige buurten maar liefst de helft van de jongeren werkloos. Momenteel verlaat 30% van de Brusselse jongeren de school zonder een diploma secundair onderwijs.

 

Het kan anders! Voldoende plaatsen creëren in het Brussels onderwijs volstaat niet. We moeten investeren in kwaliteitsvol onderwijs. Een Brussels, meertalig onderwijs dat talent koestert, laat bloeien en elke leerling ondersteunt. We willen scholen creëren en transformeren naar nieuwe, actieve leercentra. Met een onderwijs  dat zich aanpast aan het ritme van de leerlingen. Scholen die vertrekken vanuit het principe dat iedereen de eindmeet moet halen. Daarvoor verhogen wij het budget dat jaarlijks naar ons onderwijs gaat met 3 miljoen euro.

 

 Jeugdcentra moeten meer worden dan een plek om de tijd te verdrijven. Het moeten plaatsen worden voor kunst, cultuur en sport. Een plek waar jongeren uit verschillende wijken, achtergronden en landen samenkomen. Waar plaats is voor gesprek, kritisch denken en debat, om mee radicalisme te voorkomen. Waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en de ondersteuning krijgen om hun plek in onze stad en maatschappij te vinden.

In een wijk waar het goed wonen is, ga je graag winkelen. We investeren in onze handelskernen en in een korte keten. Zorgen voor permanente begeleiding van onze handelaars. De grote stadsevenementen spreiden en herschalen we. We maken het eenvoudiger voor initiatiefnemers om evenementen op te zetten. Een bloeiende handel, zorgt voor bloeiende wijken. In plaats van de rode loper uit te rollen voor de grote ketens, ondersteunen we onze lokale handelaars. Het hypercentrum van onze stad wordt geen openlucht shoppingcenter. In de voetgangerszone leggen we de nadruk op huisvesting. Via het handelspatrimonium van de Grondregie voeren we een actieve handelsstrategie die inzet op de unieke identiteiten van onze handelswijken. Door haar bevolkingsaantal, grootte, patrimonium en prestige, heeft Brussel-Stad een bepalende rol in de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met Ecolo-Groen zal de Stad dé partner van het Gewest worden, in plaats van zijn concurrent.

De Brusselse Keukens maken elk jaar meer dan 500.000 maaltijden voor onze kinderen, tieners en ouderen. Die moeten gemaakt worden met gezonde producten, zonder pesticiden. Zo creëren we een korte, duurzame keten, waarbij we lokale, duurzame producten gebruiken en maken. Die lokale producten zullen op hun beurt lokale en duurzame jobs creëren.

Download ons programma hier!